zhuang da qian!

嘩嘩嘩!!
話咁快!!
就畢業!
磚大錢!!
真係最想做的事!
路一直都在

短期目標:
寫好書
考好琴

做自己中意做的事!
但唔想再固執
唔想自己唔中意就唔做
想自己中意就做
想自己唔中意都照做
唔好再框住自己

我堅持的 都值得堅持嗎
我所相信的 就是真的嗎
如果我趕追求 我就敢擁有嗎

以下每一句都是素黑在一訪問提到的:

一個作家要先找到自己的方位
不管你找到什麼方位
可以是大師級的文學使命
也可以是自我療養的小品
只要找到自己的方位
清晰自己的方位
然後誠懇地寫出來
不流於沾沾自喜
我想我會比較重視這些作家和他們的作品

讀完能令人動心
這樣作者便能掀動讀者
這都是有價值的文字

這力量不是你說你擁有便擁有
而是切實在你生活上踐行出來的
或者寫出來
能給人啟迪
行動能找到你力量的方位
已經是貢獻
還有一種力量我更欣賞
就是自愛的力量
即使世界有多差勁
都以whynot的心態揭開它陽光的一面
這是天然的力量
也是生命純粹的力量
你擁有這樣的心
相信在作品裡能滲透這股寫作的力量

打出來
是要讓自己緊記
我就是要有這種力量!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s